Akdağ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Akdağ Hukuk & Danışmanlık olarak Bursa bölgesinde öncülüğünü üstlendiğimiz ceza hukuku, yabancılar hukuk, yabancıların idari gözetim kararlarına itiraz, sınır dışı kararlarına itiraz, ikamet edinme ve her türlü yabancılar hukukuna dair iş ve işlem ile boşanma, miras, gayrimenkul ve iş hukuku gibi ihtiyacınız olan konular hakkında sizlere hizmet vermekteyiz.

Ayrıca; Akdağ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, dava süreçlerinin baştan sona takip edilmesi, olası risklerin analiz edilerek müvekkillere bildirilmesi, müvekkillerin dava süreci boyunca bilgilendirilmesi, müvekkillerin hak ve çıkarlarının güvence altına alınması ile her türlü hukuki başvurular konusunda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti de vermekteyiz.

CEZA HUKUKU
Hayata Karşı Suçlar: Kasten Adam Öldürme, Taksirle Adam Öldürme, İnsan Ticareti
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar: Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar: Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Cinsel İstismar
Hürriyete Karşı Suçlar: Tehdit, Şantaj, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Konut Dokunulmazlığının İhlali
Şerefe Karşı Suçlar: Hakaret
Özel Hayata Karşı Suçlar: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
Mal Varlığına Karşı Suçlar: Hırsızlık, Kullanma Hırsızlığı, Yağma (Gasp), Mala Zarar Verme, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık
Kamu Güvenine Karşı Suçlar: Parada Sahtecilik, Resmi Belgede Sahtecilik, Mühürde Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik
Genel Ahlaka Karşı Suçlar: Müstehcenlik, Fuhuş, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

AİLE HUKUKU
Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi
Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi
Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması
Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi
Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi

İCRA HUKUKU
Ticari ve şahsi alacakların tahsili ile ilgili İlamlı ve İlamsız İcra takiplerinin hazırlanması ve açılması
Şahıs ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlanması
Alacaklılar ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi
Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki destek sağlanması
Kambiyo senetlerine müstenit haciz yolu ile takip
Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip
Menfi tespit ve İstirdat Davalarının takibi
İstihkak Davalarının takibi
İhalenin Feshi Davalarının takibi

İŞ HUKUKU
İşçi Davaları
Şirket Hukuki Danışmanlıkları

TÜKETİCİ HUKUKU
Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

GAYRİMENKUL HUKUKU
Tapu İptali ve Tescil Davaları
Kiralama Sözleşmeleri
Ön Alım Davaları
Kamulaştırma Davaları
Kira Bedeli Tespit Davaları
Tahliye Davaları
Ecrimisil Davaları
Ön Alım Davaları
Muris Muvazaası Davaları
Zilyetlik Davaları

Akdağ Hukuk ve Danışmanlık Olarak Başlıca Hizmetlerimiz:

 • Ağır Ceza Avukatı
 • Aile Hukuku
 • Alkollü Araç Kullanma Hukuku Avukatı
 • Anlaşmalı Boşanma Avukatı
 • Arabuluculuk
 • Arazi Davası
 • Asliye Ceza Avukatı
 • Bilişim Suçları
 • Borçlar ve Kira Hukuku
 • Boşanma Davası
 • Ceza Hukuku
 • Çek Senet Takibi
 • Çekişmeli Boşanma Avukatı
 • Estetik Davaları
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Hukuk Davası
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdari Davalar
 • İş Hukuku
 • İş Kazası
 • İşçi Alacakları
 • Kira Davaları
 • Mal Paylaşımı
 • Medeni Hukuk
 • Milletler Arası Hukuk
 • Miras Davası
 • Miras Hukuku
 • Ortaklığın Giderilmesi
 • Patent ve Marka Hukuku
 • Resmi Evrak Hazırlama
 • Sigorta Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Tapu İptali ve Tescil
 • Tapu, Borçlar ve Kira Hukuku
 • Taşıma Hukuku
 • Tazminat Davaları
 • Ticaret Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Vergi Ceza Hukuku
 • Yasal Hizmetler
Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.